Új eszközbeszerzés pályázat – GINOP-2.1.8-17

szechenyi_2020_logo_fekvo_color_RGB

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén” című (GINOP-2.1.8-17 kódszámú) felhívás.

 

A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 17 milliárd Ft.

 

Támogatási kérelmek benyújtása
A Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2017. december 6-tól 2018. február 15-én 12 óráig lehetséges.

 

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
A Felhívás olyan eszközök, immateriális javak beszerzését támogatja, amelyek a támogatást igénylő vállalkozásnál a támogatási kérelem benyújtásakor nem álltak rendelkezésre, és beszerzésük révén a támogatást igénylő vállalkozásnál
a) Eszközbeszerzés: az új eszközök beszerzése technológiai fejlesztést eredményez; illetve
b) Immateriális javak beszerzése: harmadik féltől szoftver, gyártási licenc vagy know-how piaci áron történő vásárlása esetén, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor.

 

Támogatást igénylők köre
A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
1. mikro-, kis-, és középvállalkozások,
a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
b) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
d) amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá.

 

A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 millió forint, maximum 15 millió forint.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a lehet.

 

A projekt területi korlátozása
Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek – a Közép-magyarországi régió területén megvalósítandó eszközbeszerzés kapcsán másik támogatási konstrukció megjelenése várható.